Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® S

Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® S

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® S1260 Discontinued Q4'12 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® S1240 Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® S1220 Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.