Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® S

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
Discontinued Q4'12 2 2.00 GHz 1 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.