Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 2000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Discontinued Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.