Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 2000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 2000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.