Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 2000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.