Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'16 Discontinued N/A 2U Rack
Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A
Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A