Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet dòng X540

Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet dòng X540

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X540-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m