Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet dòng X520

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m
Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued SMF up to 10km