Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet dòng X520

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued SMF up to 10km 6.8 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ nhánh Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m 6.9 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)