Bộ điều khiển Ethernet Intel® Dòng I210

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched Single 1GbE
Launched Single 1GbE SerDes/SGMII
Launched Single 1GbE
Launched Single 1GbE SerDes/SGMII
Launched Single 1GbE