Bộ điều khiển Ethernet Intel® Dòng I210

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched Không Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched Không Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)