Bộ điều khiển Ethernet Intel® Dòng I210

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)