Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2000 Series

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
NumPorts
NetworkDataRate
Discontinued 23.5 W
Discontinued 18 W
Discontinued 14.3 W