Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2000 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Chuyển mạch FM2112 Ethernet Intel® Discontinued 14.3 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2212 Discontinued 18 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2224 Discontinued 23.5 W