Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2