Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R