Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q1'11 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q4'07 Discontinued Rack or Pedestal
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option