Bo mạch máy trạm Intel® dòng WX58BP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'09 Discontinued Standard ATX Rack and Pedestal LGA1366