Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R