Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R