Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2