Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2