Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2