Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2