Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200KP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
ServerSystemType
Chân cắm
Q2'12 Discontinued miniITX LGA 1155
Q3'11 Discontinued miniITX 1155