Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200KP Discontinued miniITX 1155 Không 95 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200KPR Discontinued miniITX LGA 1155 Không 95 W