Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155