Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
14 W Dual 10GbE/1GbE/100Mb PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
12.5 W Dual 10GbE/1GbE/100Mb PCIe v2.1 (5.0 GT/s)