Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 14 W Dual 10GbE/1GbE/100Mb
Discontinued 12.5 W Dual 10GbE/1GbE/100Mb