Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2 Launched 12.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-BT2 Launched 14 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)