Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® I350

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 2.8 W Dual 1GbE
Launched 2.8 W Dual 1GbE
Launched 4 W Quad 1GbE