Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® I350

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Discontinued
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched