Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® I350

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)