Dòng Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued Quad 1GbE