Dòng Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Quad 1GbE SGMII