Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7560 Discontinued Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7555 Discontinued Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7545 Discontinued Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7542 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7530 Discontinued Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7520 Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7460 Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7450 Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7455 Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7445 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7440 Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7430 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7420 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7150N Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140N Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140M Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130N Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130M Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120N Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120M Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110N Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110M Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7041 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7040 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7020 Discontinued 2 2.66 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7030 Discontinued 2 2.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X6550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6510 Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5607 Launched Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5606 Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5590 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5580 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5570 Discontinued Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5560 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5550 Discontinued Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5540 Discontinued Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5530 Discontinued Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5530 Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5520 Discontinued Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5520 Discontinued Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5518 Discontinued Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5508 Discontinued Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5507 Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5504 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5503 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5502 Discontinued Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5318 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 2.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 1.60 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3580 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3570 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3565 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3550 Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3540 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3530 Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3528 Launched Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3520 Discontinued Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3518 Launched Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3480 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3470 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3460 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3450