Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2803 Discontinued Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4807 Discontinued Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8837 Discontinued Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867L Discontinued Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.