Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.