Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'12 4 1.00 GHz 6 MB L3 Cache 25 W
Q2'12 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 20 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.