Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® N

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® N2600 Discontinued Q4'11 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N2800 Discontinued Q4'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.