Ethernet Intel® 82567LM Gigabit Phy

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
0.64 W Single 1GbE GLCI/LCI