Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155