Chipset Intel® dòng C200

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB MaxTDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0