Chipset Intel® dòng C200

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 Không