Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'10 Discontinued ATX Rack LGA1156
Q1'10 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Q3'09 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA 1156