Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Ethernet Intel® 82579LM Gigabit PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary
Ethernet Intel® 82579V Gigabit PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary