Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Gigabit ET

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ bốn cổng Intel® Gigabit ET2 Discontinued Category 5 up to 100m
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit ET Discontinued Category 5 up to 100m