Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 4.95 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12 W Quad PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Bốn Cổng Intel® PRO/1000 PT Discontinued Category-5 up to 100m 12.1 W Quad PCIe
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PF Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3.3 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MT Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MF Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® PRO/1000 GT Launched Category-5 up to 100m Single PCI
Bộ điều hợp Máy chủ bốn cổng Intel® Gigabit ET2 Launched Category-5 up to 100m 8.4 W Quad PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit ET Launched Category-5 up to 100m 2.9 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit EF Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 2.2 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Intel® Gigabit CT Desktop Adapter Launched Category-5 up to 100m 1.9 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F2 Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 5.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F4 Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 6 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-T2 Discontinued Cat 5 up to 100m 4.4 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T2V2 Launched Cat 5 up to 100m 4.4 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T4V2 Launched Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I340-F4 Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 4.5 W Quad PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I340-T2 Launched RJ-45 Category-5, up to 100 m 4.3 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I340-T4 Launched Category-5 up to 100m 4.3 W Quad PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I210-T1 Launched RJ-45 Category-5, up to 100 m 1 W Single PCIe v2.1 (2.5 GT/s)