Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® 10 Gigabit AT

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® 10 Gigabit AT Discontinued Single PCIe