Dòng bộ điều hợp máy tính để bàn Intel® PRO/1000 GT

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® PRO/1000 GT Discontinued Category-5 up to 100m