Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9300

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'10 2 1.60 GHz 10 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 4 1.47 GHz 1.33 GHz 16 MB L3 Cache 155 W
Q1'10 4 1.60 GHz 1.46 GHz 20 MB L3 Cache 155 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.60 GHz 20 MB L3 Cache 185 W
Q1'10 4 1.87 GHz 1.73 GHz 24 MB L3 Cache 185 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.