Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9300

Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9300

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9310 Discontinued Q1'10 2 1.60 GHz 10 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9320 Discontinued Q1'10 4 1.47 GHz 1.33 GHz 16 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9330 Discontinued Q1'10 4 1.60 GHz 1.46 GHz 20 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9340 Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.60 GHz 20 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9350 Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.73 GHz 24 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.