Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Discontinued
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Discontinued 90 nm