Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Dual 1GbE
3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)