Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Launched 3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Launched Dual 1GbE