Intel® 82578 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary