Intel® 82578 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1 Gbps Proprietary