Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82540 Gigabit

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Single
Discontinued 1.4 W Single