Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82540 Gigabit

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Single PCI
1.4 W Single PCI