Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82540 Gigabit

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EM Discontinued 1.4 W Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EP Discontinued Single PCI