Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82541 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541ER Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541GI Discontinued Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541PI Discontinued 1 W Single PCI