Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82541 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Single PCI
1 W Single PCI
Single PCI