Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82541 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Single
Discontinued 1 W Single
Discontinued Single