Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82543

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Single PCI