Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82545 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
1.5 W Single PCI-X
1.5 W Single PCI-X