Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82545 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 1.5 W Single
Discontinued 1.5 W Single