Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82545 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545GM Discontinued 150 nm
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545EM Discontinued 150 nm