Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82547 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Single