Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82572 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
2.14 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)