Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82599 10

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Launched Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)