Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599 10 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)