Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599 10 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued Single 10/1GbE
Discontinued Dual 10/1GbE
Launched Dual 10/1GbE