Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82576NS Discontinued 2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)