Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 2.8 W Dual
Discontinued 2.8 W Dual