Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574L Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574IT Gigabit Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)