Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
0.727 W Single 1GbE PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
0.727 W Single 1GbE PCIe v1.1 (2.5 GT/s)