Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9100

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 Cache 75 W
Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.