Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9100

Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9110N Discontinued Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9120N Discontinued Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9130M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9140M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9140N Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9150M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9150N Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9152M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.